Welkom

Van Zaak tot Zaken is een ondernemersnetwerk voor de regio Weert. Zij organiseert bijeenkomsten voor mensen uit het bedrijfsleven, (semi)overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen, die het belang van een goed netwerk inzien.

Van Zaak Tot Zaken heeft zich tot doel gesteld om in een informele en gezellige setting, als ‘ondernemers onder elkaar', een kwalitatief goed werkend netwerk op te bouwen en te onderhouden. Door middel van regelmatige bijeenkomsten worden contacten gestimuleerd en onderhouden. Van Zaak tot Zaken zorgt voor uitbreiding van het netwerk van in beginsel regionale ondernemers en management van organisaties en bedrijven. De onderwerpen tijdens de bijeenkomsten van Van Zaak tot Zaken zullen primair de doelgroep ‘ondernemers' raken.

Naast de bijeenkomsten faciliteert Van Zaak tot Zaken deze website waarop de leden geprofileerd worden en onderling contact en informatieverstrekking gestimuleerd wordt.

Wij wensen u goede zaken en lucratieve contacten! 

 

Bestuur Van Zaak tot Zaken

Rolf Bonten, Nicole Slegers-Verstappen, Jos Creemers, Pim Cremers, Francis Bruekers